Publicaţia bianuală Valahia University Law Study  apare sub această denumire începând cu  numărul 1(15)/2010, fiind o continuare a revistei  „Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice – Universitatea «Valahia» Târgovişte” care şi-a început apariţia în aprilie 2004 la iniţiativa conf. univ. dr. Dan Ţop alături de cadrele didactice  universitare de la Facultatea de Drept.

Începând chiar cu primul număr, tematica abordată a vizat cercetarea fenomenului juridic în perspectiva integrării europene, prin raportarea la normele dreptului comunitar.

De la primul număr, în colegiul de redacţie au fost cooptate personalităţi din domeniul ştiinţelor juridice: prof. univ. dr. Sofia Popescu (Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice Bucureşti); prof. dr. Dumitru Lupulescu (Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Bucureşti); prof. dr. Stanciu Cărpenaru (Universitatea Bucureşti) şi alţii.

De asemenea, printre colaboratori s-au numărat personalităţi ale ştiinţei juridice europene care, pentru început, au publicat studii şi articole de interes, devenind apoi membri ai colegiului de redacţie – consultanţi de specialitate, precum conf. dr. Marc Rîcheveaux (Universitaté Côte d’Opal Littoral – Franţa); prof. Antonia Baylos Grau (Universidad Castilla la Mancha – Spania); prof. Luis Arroyo Zapatero (Universidad Castilla la Mancha – Spania), prof. Elabri Mrabet (Université Mahomed I Oujda – Maroc) şi alţii.

Exigenţele impuse de Colegiul de redacţie au avut ca efect imediat creşterea vizibilă a standardelor de calitate, a ţinutei ştiinţifice a revistei.

În vizibil progres ştiinţific, de la un număr la altul, publicaţia a fost solicitată (schimb, abonament) de instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate (Universidad Castilla la Mancha – Spania, Université Côte d’Opal Littoral – Franţa, Université Mahomed I Oujda – Maroc ş.a.).

Revista este cunoscută şi solicitată în comunitatea Ştiinţifică Naţională. Ritmicitatea apariţiei este de 2-3 numere anual, dorindu-se a fi o  apariţia trimestrială.

Firesc, numerele 2/2004 şi 7/2006 au fost redactate în totalitate în limba franceză, numărul 2/2006 (urmare a Simpozionului Internaţional „Integrare în Europa – Experienţa Spaniolă) a apărut bilingv (română-spaniolă), iar nr. 7 a apărut integral în limba franceză deoarece colaboratorii şi cititorii externi aparţin în majoritate spaţiului francofon. În toate celelalte numere, articolele redactate în limba română au fost precedate de un abstract în limbile franceză, spaniolă, engleză. ISSN 1584-4056 (pentru ediţiile în limba română) şi 1842-6778 (pentru ediţiile în limba franceză).

Revista apare în condiţii grafice superioare la Editura Bibliotheca din Târgovişte, acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior cu avizul 1142/30.06.2003, reacreditată la 1 mai 2006.

Redacţia: Şoseaua Găeşti, nr.8-9, Târgovişte, cod 130087, tel. 0245.606084; 0245.606049, www.analelefsj.ro

Notă: Revista este în evidenţa CNCSIS la categoria B, cod 661 şi cotată în baze de date internaţionale: Index Copernicus, EBSCO Publishing, WorldCat, având pagina proprie de web indexată în motorul de căutare cu acoperire internaţională Google: www.analefsj.ro